Ajánlatkérés / Foglalás

Kérjük, küldje el számunkra érdeklődését, ajánlatkérését az alábbi űrlap kitöltésével. Köszönjük!
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
WALDEN HOTEL KFT.
hatályos: 2018. január 1.

1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetési feltételek
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. Háziállatok
10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11. A vendég betegsége, halála
12. Szerződő fél jogai
13. A Szerződő fél kötelezettségei
14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
15. A Szolgáltató jogai
16. A Szolgáltató kötelezettsége
17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18. Titoktartás
19. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató adatai
Cégnév: Walden Hotel Kft
Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 1.
Telefon: +36 30 338 1337
Adószám: 14505412-2-13 (EU VAT Nr. HU14505412)
Cégjegyzékszám: 13 09 127447

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált
szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).
3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghalandó szálláshely szolgáltatást, ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.
4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.4. A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég vagy a Szervező helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely egy írásban megkötött szerződésnek minősül.
4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.
4.7. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4.10. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

5. Lemondási feltételek
5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.
5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban.
5.3.Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni foglalás esetén:
5.3.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult.
5.3.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 72. és 24. óráig terjedő időszakban a foglalását, a foglalás összértékének 70%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
5.3.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, egyéni foglalás esetén:
5.4.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás
esetében az érkezés dátumát megelőző 28. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja,
lemondhatja.
5.4.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 27. naptól a 8. napig terjedő időszakban a foglalását, a foglalás összértékének 70%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.
5.4.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően a 10 főt meg nem haladó foglalás esetében az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül a foglalását, a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.
5.5. Lemondási feltételek a csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat):
5.5.1. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le.
5.5.2. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 60 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 30%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
5.5.3. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 16 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 70%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
5.5.4. A 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények foglalásait a Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 15 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.
5.6. A Szolgáltatót a Vendég No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.
5.7. Kiemelt időszakok: Március 15., Húsvét, Május 1., Pünkösd, Augusztus 20. Október 23. November 1., Karácsony, Szilveszter.
5.8. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel rendelkezik.
5.9. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel
kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

6. Árak
6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.waldenhotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

7. Fizetési feltételek
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.
7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.
7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban és euróban.
7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.
7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A
szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, csoportos foglalás esetében érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.
8.2. Amennyiben a Vendégek 10:30-ig nem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.
8.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.
8.4. A szobaárban szereplő szauna korlátlan használata érkezés napján 14:00-tól, elutazás napján 10:00-ig érvényes. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a szálloda szolgáltatását a Szolgáltató a kedvezményes 2.000 Ft / fő áron biztosítja a belépést.

9. Háziállatok
9.1. A Szolgáltató szálláshelyére kisméretű háziállat általában bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázban, egyéb helységek (étterem, szauna.) azonban a háziállattal nem látogathatók.
9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

11. A vendég betegsége, halála
11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12. A Szerződő fél jogai
12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13. A Szerződő fél kötelezettségei
13.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
13.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.
13.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dress code-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és a házirend előírásokat betartani.
13.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég (vagy kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek) hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

15. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

16. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás
sztenderdek szerint teljesíteni.
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
17.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
17.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
17.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
17.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
17.3. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

18. Titoktartás
18.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
18.2. A Vendégek és a Szolgáltató vagyontárgyainak védelme érdekében a Szolgáltató egyes helységeiben videofelvétel készülhet. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-a alapján a kamerás felvételeket 3 munkanap elteltével a Szolgáltató törli.
18.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait, a rögzített felvételeket felhasználhatja, valamint kizárólag a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

19. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.